Sağlık

  • Kaygı (Anksiyete) Bozukluğu Nedir? Belirtileri Nelerdir?

    Kaygı (Anksiyete) Bozukluğu Nedir? Belirtileri Nelerdir?

    Kaygı bozukluğu (anksiyete), günlük hayatımızı oldukça etkileyen ve kaygının yüksek derecede sürekli yaşandığı psikolojik bir rahatsızlıktır. Günlük yaşamımızda bir insan olarak bazı şeylere kaygılanmamız doğaldır ve normaldir. Fakat bu kaygının olması gerekenden fazla ve sürekli yaşanması Kaygı Bozukluğunu beraberinde getirmektedir.

  • Deprem Psikolojisi ve Yas Süreci

    Deprem Psikolojisi ve Yas Süreci

    Deprem psikolojisini kabaca 3 döneme ayırmak mümkündür. Şok Dönemi, Pasifleşme Dönemi ve Toparlanma Dönemidir.